Tornseglet AB Revision & radgiving Medlem av branschorganisationen FAR
Medlem av branschorganisationen FAR
 

Revisor i Lund - Tornseglet AB

Söker du revisor i Lund  är Tornseglet AB ett bra val. Byrån drivs av Magnus Hahnsjö som är en väletablerad revisor i Lund med omgivningar. Tornseglet AB  tillhandahåller oberoende kvalificerad revision och rådgivning till främst ägarledda företag.
Som kund kan du förvänta dig personligt engagemang och hög kvalitet i alla de tjänster som tillhandahålls.  Tornseglet AB har också tillgång till specialistkompetenser inom en mängd företagsrelaterade områden genom byråns stora kontaktnät
Byrån är ansluten till FAR som är Sveriges erkända branschorganisation för revision- och rådgivning.

Tornseglet levererar följande tjänster:

Revision
-Till Aktiebolag, Stiftelser och Föreningar

Redovisning och bokslut
-Direkt eller via underkonsulter

Deklarationshantering
-Vi har tillgång till kvalitativa deklarationsprogram

Ekonomisk rådgivning
-Sakkunnig rådgivning i ekonomiska frågeställningar
 som berör företaget och ägarna

Skatterådgivning
-Direkt eller via underkonsulter

Magnus Hahnsjö

Auktoriserad revisor
magnus.hahnsjo@tornseglet.se
Telefon 0766 - 14 48 37
Fax: 046 - 211 40 50
Skiffervägen 23
224 78 Lund
Magnus Hahnsjö är auktoriserad revisor och ägare till Tornseglet AB. Magnus har en gedigen bakgrund inom revisionsbranschen med tidigare anställningar på flera välkända revisionsbyråer t.ex. Ernst & Young och Deloitte. Magnus är revisor i ett stort antal företag i Lund med omnejd.